آگهی ویژه

درج آگهی در سایت دیوار رایگان است و تنها آگهی‌های ویژه شامل تعرفه می‌باشند.

لینک سایت شما که در آگهی ویژه ثبت می‌کنید ، از جمله لیست نتایج جستجو، زیرگروه، گروه اصلی و صفحه اصلی سایت (با توجه به توان آگهی ویژه) نمایش داده می‌شود.

آگهی‌های ویژه با توجه به توان آنها، به ترتیب در لیستهای زیر نمایش داده می‌شوند:

صفحه نخست

استان ها

گروه ها

زیر گروه ها

آگهی ها مرتبط

جستجو و عبارات کلیدی

اگر میخواهید آگهی تان در بهترین حالت خود یعنی نمایش برای بسیاری از کاربران قرار گیرد و آگهی و تبلیغات بهتر و مفیدتری داشته باشید, میتوانید با واریز کردن حداقل 10000 تومان برای یک توان و حداکثر .... به شماره حساب و یا شماره کارت زیر و ارسال فیش یا شماره ارجاع واریزیتان در فرم تماس با دیوار یک و یا شماره پشتیبانی دیوار یک پرسنل ما را درجریان واریزیتان قرار داده تا در پنل کاربریتان درج و آگهی تان ویژه گردیده و بیشتر مورد توجه بازدیدکنندگان آگهی تان قرار گیرد.

شماره حساب بانک ملی: 0105674797003

شماره کارت بانک ملی: 6037991735442422